FAQ

1. Czym jest SR Skalp?

Stowarzyszenie Robotyków SKALP to organizacja pozarządowa, której celem jest edukacja oraz promowanie nowoczesnych technologii i robotyki. Prowadzimy projekty, warsztaty, szkolenia oraz prowadzimy konferencje. 

2. Potrzebuję pomocy w prywatnym projekcie. Do kogo mogę się zwrócić?

Najlepiej zgłosić się do nas poprzez adres info@srskalp.pl i opisać swój projekt, a odpowiednia osoba pokieruje Cię w dalszych krokach.

3. Mam pomysł na projekt ale potrzebuję ludzi. Czy ktoś z organizacji może mnie wesprzeć?

Możliwe że tak, jednak członkowie naszego Stowarzyszenia to osoby często pracujące, studiujące i prowadzące swoje projekty, więc bardzo dużo zależy od zaawansowania projektu oraz jego czasowych wymagań.

1. Jak dołączyć do SKALPu?

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pasjonat nowoczesnych technologii, który regularnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia. Nie ma konkretnej listy która trzeba spełnić aby stać się członkiem SR SKALP.

2. Czy muszę mieć 18 lat żeby zostać członkiem Stowarzyszenia?

Nie, ale osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna, aby zostać naszym członkiem

3. Jakie są korzyści z bycia członkiem Stowarzyszenia?

Członkowie naszej organizacji mają możliwość korzystania ze wszystkich jej zasobów: dostępu do laboratorium bez ograniczeń, warsztatów, współorganizowania wydarzeń i udziału w dużych projektach. To także możliwość współpracy z dużymi zewnętrznymi firmami. Członkowie Stowarzyszenia mogą także zarządzać własnymi zespołami projektowymi czy prowadzić warsztaty. Jako członkowi mają także wpływ na podejmowane w organizacji decyzje oraz mogą uczestniczyć w naszych zamkniętych projektach i wydarzeniach.

4. Jakie są obowiązki członków Stowarzyszenia?

Członek to osoba która aktywnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia. Każdy z członków powinien mieć zdefiniowany obszar swojej działalności wewnątrz organizacji, ale także uczestniczyć w inicjatywach ogólnych, takich pokazy, wydarzenia, prowadzenie kursów, czy reprezentowanie SKALPu na targach i konferencjach. Zgodnie ze statutem każdy z członków organizacji ma także obowiązek uczestniczenia w cyklicznych zebraniach walnych oraz terminowego opłacania składek członkowskich.

5. Czy członkostwo w Stowarzyszeniu jest płatne?

Tak, członkowie są zobowiązani do płacenia składek.

6. Czy nie będąc członkiem Stowarzyszenia również mogę brać udział w projektach, warsztatach i korzystać z laboratorium?

Tak, aby brać udział w naszej działalności nie musisz być członkiem Stowarzyszenia, a nawet ważne jest, abyś przed zostaniem członkiem zaczął brać udział w życiu naszej organizacji. Oferujemy szereg szkoleń, warsztatów i wydarzeń dostępnych dla wszystkich, zarówno tych płatnych jak i nieodpłatnych. Możesz także wziąć udział w niektórych prowadzonych przez nas projektach, czy realizować swój własny projekt pod naszym okiem. Warunki korzystania z laboratorium zostały natomiast opisane w sekcji “Dostęp do laboratorium”.

1. Jak mogę skorzystać z warsztatu?

Aby skorzystać z warsztatu należy skontaktować się z nami poprzez mail na adres info@srskalp.pl

2. Czy muszę mieć 18 lat żeby korzystać z warsztatu?

Nie, ale w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodzica ze względu na niebezpieczne narzędzia do których ma się dostęp w warsztacie.

3. Czy muszę być członkiem Stowarzyszenia żeby móc korzystać z warsztatu i brać udział w zajęciach?

Nie, do udziału w zajęciach nie trzeba być członkiem Stowarzyszenia. 

4. Czy do warsztatu można przyjść w dowolnych godzinach?

Tak, o ile w danych godzinach obecna jest tam osoba z kartą dostępu.

5. Czy dostęp do warsztatu jest płatny?

Dostęp do warsztatu wiąże się z opłatą dotyczącą używania określonych w cenniku urządzeń i narzędzi.

6. Z jakiego sprzętu mogę skorzystać w warsztacie?

Z każdego urządzenia po odbyciu przeszkolenia przez właściwą do tego osobę. 

7. Czy do samodzielnej obsługi waszych maszyn potrzebne są jakieś uprawnienia? 

Nie, nie potrzeba uprawnień aby korzystać z naszego sprzętu. Do korzystania wymagane jest jedynie przeszkolenie przez jedną z osób uprawnionych.