Inne

HOOPBOT – Robot jeżdżący po ścianach

Robot został zbudowany w ramach pracy dyplomowej przez jednego z członków naszego stowarzyszenia i został wykonany w naszym warsztacie. Jest to pierwsza iteracja konstrukcji, wzorowana na robocie VertiGo – grupy Disney Reaserch. Konstrukcja wykorzystuje zjawisko adhezji powietrznej, to znaczy siła trzymająca na ścianie jest generowana za pomocą śmigieł.

ROBOT JTR

Jednomaszynowy Tabor Łazików jest robotem mobilnym, którego docelowym zastosowaniem jest wspomaganie zadań inspekcyjnych, polegających na przeprowadzaniu objazdów z aparaturą pomiarową w niebezpiecznym dla człowieka terenie – np. mobilna diagnostyka termowizyjna na terenie stacji elektroenergetycznych.

PROTEZA RAMIENIA STEROWANA BIOSYGNAŁAMI

Projekt zakładał analizę możliwości zbudowania protezy ramienia sterowanej za pomocą sygnałów EEG, EMG oraz EyeTrackingu. W ramach projektu powstał prototyp protezy składający się z części wydrukowanych na drukarce 3D, sterownika opartego na płytce Arduino oraz serwomechanizmów i małych lekkich silniczków DC.

MINI SUMO

Absolwent to robot klasy minisumo. Wyposażony jest w 4 silniki sterowane za pośrednictwem pojedynczych kanałów mostków H. Oczami robota są trzy czujniki podłoża oraz 4 cyfrowe czujniki odległości.