PROTEZA RAMIENIA STEROWANA BIOSYGNAŁAMI

Projekt zakładał analizę możliwości zbudowania protezy ramienia sterowanej za pomocą sygnałów EEG, EMG oraz EyeTrackingu. W ramach projektu powstał prototyp protezy składający się z części wydrukowanych na drukarce 3D, sterownika opartego na płytce Arduino oraz serwomechanizmów i małych lekkich silniczków DC.

Za sterowanie protezą odpowiedzialne było oprogramowanie wykorzystujące algorytmy kinematyki odwrotnej. Jako źródło sygnałów sterujących wykorzystano: moduł EyeTrackingu śledzący ruch gałek ocznych (do określenia docelowego punktu w przestrzeni), 16-elektrodowy moduł elektroencefalograficzny (do generowania sygnału woli ruszenia ręką) oraz moduł do pomiaru elektromiografii (do precyzyjnego ułożenia i zaciśnięcia chwytaka na wybranym przedmiocie). Projekt powstał w ramach pracy magisterskiej realizowanej przez członka naszego stowarzyszenia.