ROBOT JTR

Jednomaszynowy Tabor Łazików jest robotem mobilnym, którego docelowym zastosowaniem jest wspomaganie zadań inspekcyjnych, polegających na przeprowadzaniu objazdów z aparaturą pomiarową w niebezpiecznym dla człowieka terenie – np. mobilna diagnostyka termowizyjna na terenie stacji elektroenergetycznych.

Cechą wyróżniającą konstrukcję łazika jest układ niezależnego skrętu kół, ułatwiający mu realizację ruchu na zróżnicowanym podłożu. Projekt powstał w ramach projektu inżynierskiego jednego z członków naszego stowarzyszenia. Obecnie trwają pracę nad zwiększeniem autonomiczności robota m.in. z wykorzystaniem przetwarzania obrazu jego otoczenia. Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do zespołu JTR, skontaktuj się z nami.