SatNOGS

SatNOGS to międzynarodowy program budowy rozproszonej sieci naziemnych stacji odbiorczych pozwalających drastycznie zredukować koszty obsługi naziemnego segmentu misji kosmicznych. W Stowarzyszeniu budujemy obecnie jedną z pierwszych stacji w Polsce. Po ukończeniu budowy konstrukcja będzie czynna cały czas, pozwalając na komunikację z satelitami.